Wykonując jakiekolwiek prace budowlane podlegamy prawu budowlanemu. Jego przepisy regulują tu wszelkie kwestie. Warto więc zanim przystąpimy do walki z poszyciem dachu, dowiedzieć się, które kwestie wymagają spełnienia określonych formalności, a które nie.

Jeżeli zamierzamy jedynie zakonserwować pokrycie dachu, czyli dajmy na to, zająć się zniwelowaniem drobnych przecieków, wówczas nie musimy uzgadniać tego z urzędem i spełniać żadnych formalności. Z kolei jakikolwiek już jego remont kategorycznie podlega kontroli urzędniczej.

Remontujesz dach, koniecznie zgłoś to w starostwie

Wymogi prawa budowlanego narzucają konieczność oceny stanu technicznego konstrukcji nośnej dachu przez rzeczoznawcę budowlanego, przed przystąpieniem do wymiany jego pokrycia. Sam remont jesteśmy zobligowani zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem prac.

Określamy tu dokładnie zakres, rodzaj, a także sposób wykonania robót, a także podajemy termin ich rozpoczęcia. Aby formalności stało się za dość musimy pochwalić się oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – mówi Bogdan Kalinowski, finalista programu Superdekarz.

Kwestii formalnych nie musimy się obawiać. Jeżeli źle coś wypełnimy, bądź nasz formularz będzie zawierał jakieś braki, urząd zobowiąże nas do uzupełnienia brakujących informacji. Co ważne, jeżeli minie 30 dni od daty doręczenie do właściwego organu i ten nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu, możemy rozpocząć prace budowlane. Mamy jednak na to nie więcej niż dwa lata licząc od daty, jaką podaliśmy za termin rozpoczęcia.

Kiedy urząd się sprzeciwia?

W przypadku, kiedy inwestor będzie chciał wykonać prace, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, a będzie chciał ominąć tę kwestię i jedynie zgłosić rozpoczęcie prac, wówczas urząd wyśle swój sprzeciw do zgłoszenia i nie będzie nam wolno rozpocząć planowanych prac budowlanych.

Chodzi tu głównie o przebudowę dachu, na którą należy uzyskać pozwolenie na budowę, ale i także o przypadek, kiedy to budowa lub prace budowlane ujęte w zgłoszeniu naruszają np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy też inne przepisy – dodaje Bogdan Kalinowski.

Urząd nadzoru budowlanego dba o bezpieczeństwo, w związku z tym zapewne zobowiąże nas do uzyskania właściwego pozwolenia na budowę jeżeli ta może stwarzać zagrożenie, czy też pogorszyć warunki sanitarno-zdrowotne bądź stan środowiska. Zrobi to także w przypadku, gdy prowadzona budowa może być uciążliwa dla terenów sąsiednich czy ograniczać je w jakiś sposób.

Kiedy konieczność?

W przypadku remontu prowadzonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków jesteśmy zobligowani do uzyskania wcześniej pozwolenia na budowę. I nie ma odstępstw od tej kwestii. Dodatkową kwestią jest tu także działanie w porozumieniu i za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kiedy wykonujemy jakiekolwiek roboty budowlane w budynku zabytkowym, wpisanym do rejestru, a także w jego otoczeniu musimy je przeprowadzać dokładnie uwzględniając zalecenia konserwatora. Co ważne wszelkie prace, mogą wykonywać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach i z praktyką w konserwacji zabytków. Nie wszyscy także wiedzą, że zatrudniając kierownika budowy, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, musi on mieć oprócz właściwych uprawnień budowlanych, także minimum dwuletnią praktykę, przy pracy na tego typu obiektach – wylicza Bogdan Kalinowski.

Co jeszcze za pozwoleniem?

Prawo budowlane jest dość restrykcyjne i jeżeli chodzi wszelkiego typu przebudowy, rozbudowy, nie zezwala na nie koordynowane przez siebie działania, wszystko po to by dbać o nasze bezpieczeństwo. I tak planując adaptację poddasza albo jego przebudowę i nadbudowę jesteśmy zobligowani do uzyskania stosownego pozwolenia na budowę. I to niezależnie od tego, czy jest to zwykły budynek, czy też wpisany do rejestru zabytków. Musimy tu także uzyskać wcześniej decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku gdy budynek jest umiejscowiony na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pamiętajmy, że kiedy adaptujemy poddasze, wniosek, który składamy o pozwolenie na budowę, musi również zawierać informację o zmianie sposobu użytkowania, a nie tylko samą adaptację – podsumowuje Bogdan Kalinowski.

Komentarze   

0 #61 kmeaw cfw issacgaby@zoho.com 2017-01-23 01:23
I'm now not sure the place you are getting your info, but good topic.
I needs to spend a while learning more or working out more.
Thank you for great information I was looking for this information for
my mission.
Cytować

0 #60 health products scam marionairey@gmail.com 2017-01-22 23:17
Perfect Biotics by Probiotic America – Does
it Work or Scam?

Perfect Biotics by Probiotic America Review: Probiotics are some of the most popular health
supplements these days and for good reason. They're harmless enough to be offered to children without any concern but can prevent or treat a variety
of health problems. They're the "good" bacteria that we're all eager to ingest simply because we know it
benefits us, but not many of us stop to think what really is found inside a specific supplement.


We think they're all good, and both supplement and food industry take advantage of our willingness to give many
different brands a try. That's why probiotics are now included in foods that make
them very much useless, and things are not much different when it comes to supplements.
Low-quality products will include bacteria that
is only alive at the time of the packaging or blended
with substances that will cancel it's expected benefits.

And a particular kind of supplements that consumers must
be especially careful with are those that are only available through the internet, because while some
of them are quality products, most are just part of
money making schemes that only benefit the manufacturers.What is Perfect Biotics by Probiotic America?

Perfect Biotics product is one of the probiotic supplements
that is not available in stores, and it's manufactured by Probiotic America, a fairly new company.
Right from the start we know that we can't have a look at
this product without purchasing it first, which is a trait
of internet shopping that many companies are willing to take advantage of by releasing useless
or dangerous products. But that might not be the case with
Perfect Biotics, for which the company gives much useful information on the official website.


Actually, the website presents all the products manufactured by Probiotic America, and by this feature alone the company
gets some points in its favor when compared to other businesses that
market their products through the internet. First, they offer more than one product, which means that the company wasn't
founded just to promote one money making product as a result of a
new fad. And second, all products can be found in a single place, which
means that Probiotic America is not afraid that one of them might discredit their name.

Often times companies will create different websites for each product just
so the others won't be avoided when one of them inevitably proves as ineffective (or even worse, causes health damage),
but in this case, it seems like no such concerns exist and the company
stands behind all their supplements.

Perfect Biotics is their first release, and it's claimed to be
a simple yet very efficient probiotic. It contains 15 species of bacteria and
no other substances, as it's designed to only
do exactly what a probiotic should, which is helping the digestive system by fixing health problems caused by an insufficient amount of
bacteria while at the same time promoting a healthier immune system.
The CFU (colony forming unit) count is very high, with users ingesting
over 30 billion live organisms from one single capsule.
This is also a very good feature of the product, with higher amounts of bacteria being naturally more effective,
but the truth is that each consumer will need a specific number of probiotics depending on their health
requirements, and such a high number might not be particularly helpful.
Still, the results should be noticeable much faster with a
high CFU count, and in the case of Perfect Biotics the company
claims that the effects will start to manifest in around 3-4 weeks of use
in most cases. It's also mentioned that with some users have experienced positive changes
in just a few days, which is very normal for a quality probiotic.


Does Perfect Biotics Really Work?

No customer opinions are yet available for this
product, but judging by its qualities the users should have some very high expectations.
Perfect Biotics contains some of the healthiest bacteria strains known at the moment, and on top of that
in very high amounts. This means that it should be able to help even those with very bothering health issues, even though it's not actually a medical
treatment. Probiotics are classified as foods by the FDA, as they're not required to evaluate them because they're not potent enough to pose a danger to health, like medication, usually is.So is the case with this product, which is only
supervised and approved by a doctor who is specialized in family medicine and practices
in California. It doesn't seem like one specialist could help much, but most internet supplements give no information about the manufacturers, never mind the professionals involved, most often because
there are none. But the products offered by Probiotic America do come with some backing, and they also have the advantage of being manufactured
in the US, a trait that is usually very appreciated by the customers.


It's claimed that the bacteria cultures are raised in Wisconsin, tested and packed
in Utah and shipped from California, where the company is also based.
The official website also states that Perfect Biotics
is tested by third party laboratories, but it doesn't offer any proof even if it seems like some documents were supposed to be available for viewing.

Maybe they've been removed or the website encountered some errors in displaying them, but either way we have no way of knowing if the statement is
actually true, at least for the moment. Still, the label of the supplement bottle is posted on the website and
offers all the necessary information. All the ingredients are disclosed, and we know
exactly what species of bacteria are included. This is very important, as specialists advise against products that
don't mention the bacteria strains, the CFU count and the total quantity of product found in the capsules.


And the capsule packing is also an advantage, with this form being the most beneficial for the live organisms
and of course for the health of the individuals that ingests
them. The bacteria has to make it to the
colon, where most of its amount is supposed to be and where it's the most effective.
Also, Perfect Biotics is flash frozen before packing, which means that the product won't have to
be refrigerated for preserving the bacteria and can be kept at room temperature even for years without losing its
properties. The probiotics will stay alive for a very long time,
a mandatory trait that is not commonly verified by customers before purchasing this kind
of supplements. Many companies will sell dead bacteria to non-informed clients,
with their defense being simply the fact that the product does indeed contain probiotics.


What Are the Ingredients in Perfect Biotics?

As we've mentioned before, the website does a good job at
presenting all the important information about the product.
Perfect Biotics supposedly doesn't contain,
gluten, soy, lactose or any other allergen source, although nothing
is mentioned about any GMOs (genetically modified organisms) being included.
Quality probiotics shouldn't contain this type of ingredients, and hopefully, this one doesn't either, but on the other hand
we do know what the fillers are, and they don't include sugar (commonly used in cheap probiotics) or
other substances that will decrease the qualities of the bacteria.

These are rice maltodextrin, anhydrous dextrose, vegetable cellulose and stearic acid, and none of them are
supposed to harm the bacteria, but nothing is mentioned about
the product being vegetal so we can assume that the capsule shells are
of animal origin, like in the case of many other supplements.
Given that probiotics contain live bacteria, it would seem like they're by default unfit for vegetarians and vegans, but as we naturally carry them anyway, the only problem might be their origin. And in this case, we
have no idea what that is, and it would be mentioned it
were vegetal, but most likely they have been produced with aids of animal origin, so we wouldn't
recommend Perfect Biotics for vegetarians.

The bacterial strains included in this product are:

9 species of Lactobacillus (acidophilus, plantarum, rhamnosus, casei, salivarius,
bulgaricus, paracasei and brevis)
5 species of Bifidobacterium (lactis, breve, bifidum,
longum and infantis)
one species of Streptococcus, which is theromophilus.
This last probiotic has a name that makes it sound extremely unappetizing,
but it's actually very beneficial for digestion. It helps the
body digest milk, and at the same time has antibiotic effects that
will protect the organism from infections. This seems rather unusual given that
antibiotics are known to kill probiotics, and it's recommended to always use this good bacteria along antibiotics
just to make sure that their numbers stay the same, but probiotics generally help the immune system.


A lot of research has been conducted on probiotics ever
since it has been discovered that they're essential for
our health, and although much of it is inconclusive (when it comes to the bacteria that is ingested through supplements),
we do know that some species will help not only in the affections
of the digestive system but also in seemingly unrelated health problems.
Out of the more than 500 bacteria species that we naturally host in our bodies, some
are very helpful and work well when ingested
from supplements, starting with Lactobacillus, especially the rhamnosus variety.

This strain is included in Perfect Biotics and can actually heal
acute diarrhea, as demonstrated by tests performed on children. But the other species of Lactobacillus
are also very efficient in all types of intestinal disorders, with bulgaricus (also
included) being able to help with lactose intolerance.

Also, this species of bacteria is the only one that is completely
harmless to the body. Generally speaking, all probiotics are, but they
could cause some unwanted effects in very sensitive people, and it seems like this is
never the case with L. bulgaricus.

Another strain of Lactobacillus included in this product is casei, which is commonly found in yogurt and
helps in protecting the body against harmful bacteria and will prevent affections like irritable bowel syndrome and constipation. And L.
salivarium has similar effects, but also the added benefit of promoting dental
health. This one probiotic seems like it would help even the most healthy individuals,
and L. paracasei might have similar benefits.

Studies performed on rats have proven this strain to be effective against a bacterial species that promotes caries, and
it might just be effective for humans also. And brevis, the last Lactobacillus strain included in this supplement, shows signs that might be effective in preventing cancer and minimizing its
damage.

The Bifidobacterium strains included in Perfect Biotic
are very useful also, with the first one on our list (lactis) being beneficial not
only in digestion and in the prevention and treatment of diarrhea, but
actually in the prevention of salmonella.

B. brevis on the other hand, the next strain, is generally only
helpful for intestinal health but it amounts drop with age, and it's a great addition to this supplement as even individuals
with no health issues will need it and benefit from ingesting it.


Then we have B. bifidum, which is the most common probiotic
found in the human body but at the same time very easy to kill through antibiotics.

It helps in preventing E. coli infections,
and it should always be supplemented when using antibiotics.


B. longum is also common but it seems to have unusually beneficial properties,
as studies show that it might lower cholesterol levels and even fight cancer.


And the last strain, B. infantis, is commonly found in breastfed babies and also has very powerful effects.

It can prevent salmonella and E. coli infections, but it might also help in depression.

Is Perfect Biotics Safe?

Given that the product only contains probiotics, the only side
effects that might be caused by using it are
the usual intestinal issues associated with this type of
bacteria. Some people experience bloating,
nausea, upset stomach, and other disorders for a few days
after beginning the treatment, but the symptoms clear out once the body adjusts.
But probiotics can also trigger allergic reactions,
and all supplements of this type should be used with a
doctor's approval. Each person has individual needs when it comes to probiotics, and just because a product looks promising it doesn't mean that it will work well or
that it's fit for everybody.

Because Perfect Biotics doesn't include other substances but probiotics it's also
fit for children. But in this case, a doctor's approval
is mandatory, even if probiotics have been proven to work best
for young patients. It should be kept in mind that although good bacteria will mostly bring positive changes,
it does have the potential of becoming dangerous in very sensitive or sick individuals.
Like all microorganisms, it could spread and act where it's not supposed to,
so potential users with serious health issues need to make sure that
the product is not dangerous for them before
starting the treatment.

Perfect Biotics Benefits?

It looks like this product can only help, as
it's clearly able to improve digestion, boost the immune system,
decrease lactose intolerance and prevent dental issues along with many other benefits.
And because it contains such high amount of probiotics, it
will most likely act faster than many other similar supplements, and help even in very
problematic digestive disorders.

It will also stay fresh at room temperature, so this particular probiotic doesn't need special care and
can be used whenever you might need it. But one serious advantage that Perfect
Biotics has over other products is the high CFU count in a single capsule.

All 30 billion organisms will be ingested at one time, and this is recommended to
be done only once a day, before breakfast. Users
will only have to remember it in the morning, so it doesn't involve much hassle.


Why Choose Perfect Biotics?

This product looks very promising, and so does the company behind
it. As far as we know, Perfect Biotics is manufactured in good conditions
and contains a high enough number of strains and individual organisms to be very effective.
Also, the bacteria is alive at the time of the ingestion and packed in dark amber glass
bottles that guarantee it's protection from light.
And judging by the general opinion, customers seem to like all products manufactured by the company.Probiotic America looks to be very new but already
has happy customers, and it's Twitter account (the only
social platform that they're active on) seems to prove
it. The account was created in June but already has over 900 followers, so it's safe to assume that the products don't commonly generate
complaints.

And the way the products are marketed also helps this company's image, as it seems like they become available one at a time, with lots of
research between releases. Perfect Biotics was the first and gave the impression that the company
might not be legitimate (as many scammers focus on only one product), but soon it
became obvious that they're planning on developing an entire line of
supplements. Meanwhile, another supplement based
on probiotics was released, and 5 more blends have been announced.Actually, one pleasant surprise hidden in the "terms and conditions" section of
the Probiotic America website is a disclaimer which states that the products are
constantly modified and improved, and different batches of the same supplement might have different
properties. This is a good sign for the company standing behind the products and constantly trying to make
them more effective, so it seems like they're off to a good start.
They also managed to avoid all the issues commonly associated with companies that sell their product on the internet, as they disclose all the necessary information about the supplements, are easy
to contact and don't hide important information in the user agreement.

They do seem to have an auto-shipping program, but it might
not have anything in common with the practice that internet shoppers hate the most, as we'll
see next.

Where Can I Buy Perfect Biotics?

You can buy Perfect Biotics through the official Probiotic America website, at the price
of $39.95 for a bottle containing one month's supply.

Two discount packages are also available, with the one containing 3 bottles being sold
for $101.87, and the other, which includes six, being priced at $189.36, with the latter reducing the individual price to a little over $30.Shipping and handling for $4.95, but only when ordering one bottle.

Larger orders come with free delivery, but at this time, the company
only ships to the US.

Judging by some of the information in the user agreement it seems like things are going to change at one point, but one feature
that should stay the same is the 90-day money back guarantee that applies to all products.Given that Perfect Biotics's effects should start being noticed in around one
month, it seems like this period is enough
for customers to evaluate the product.

And then there's the auto-ship program. There is no sign for it on the order form and we weren't expecting to find anything of the kind in the user agreement,
but it seems like it does exist, and it functions in a manner that makes it very different from the usual money making scheme.
This program is only available for customers located in the US, which shouldn't be necessary to mention given that the company only ships in this area, but it's proof that Probiotic America is planning on expanding
their business somewhere in the future. And the auto-ship program doesn't actually function yet either (we believe,
as nothing in mentioned on the order form and legally it
should if this was the case), but when it will finally be
available it will be optional and allow customers to choose the
exact schedule of the deliveries. They will take place once every 30,
45, 60, 90 or 120 days, and the website also mentions that each delivery will
be notified to the customer after processing. The clients will be able to change the settings of the program
by logging into their accounts, and cancellation will be accessible
at any time. It really is made to seem like this system works to the advantage of
the customer, as it should given that this was it's initial purpose before being used by scammers.


In the end, Perfect Biotics looks to be as
good as it gets when it comes to supplements marketed through the internet, and even with the auto-ship program, it seems like
the company has the best intentions. Hopefully, customer reviews will surface once the line of products is expanded,
and we're expecting to hear about positive experiences.
This is a paid, third-party advertorial. The author receives compensation from the manufacturer
of this product.
Cytować

0 #59 mercedes benz india elidaolivas@arcor.de 2017-01-22 20:46
Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a
few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same results.
Cytować

0 #58 playing golf selenacleveland@jetemail.net 2017-01-22 19:57
Hi there to every body, it's my first visit of this
webpage; this weblog contains remarkable and really good information for visitors.
Cytować

0 #57 Lourdes alejandro_matra@gmx.net 2017-01-22 07:01
I point you like this quadcopter that is drone drone quadcopter equipment extremely popular recently.
Cytować

0 #56 apple place founded nathanhipkiss@googlemail.com 2017-01-22 02:59
This is a topic that is near to my heart...
Best wishes! Exactly where are your contact details though?
Cytować

0 #55 fasttechupdates angeline.lindquist@yahoo.de 2017-01-21 22:11
I am curious to find out what blog system you happen to be using?
I'm having some minor security issues with my latest website
and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?
Cytować

0 #54 Selena shereebumgarner@yahoo.de 2017-01-20 14:03
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with
the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
Thank you!
Cytować

0 #53 fasttechupdates grovercorley@gmail.com 2017-01-20 13:22
When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought
of a user in his/her brain that how a user can be aware
of it. So that's why this post is outstdanding.

Thanks!
Cytować

0 #52 republic day images hildred_lycett@gmail.com 2017-01-17 17:03
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot
of exclusive content I've either authored myself or outsourced but it looks like
a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any techniques to help reduce content from being ripped
off? I'd genuinely appreciate it.
Cytować

Dodaj komentarz


SFbBox by enter-logic-seo.gr

 

AKTUALNOŚCI budowlano-remontowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zapisz się do newslettera

Imię:
e-mail: